strona główna o mnie oferta

Edyta Topolska

specjalista neurologopeda

Wizyty domowe: ☎ 781 208 145
Wizyty domowe: edyta.topolska@interia.pl


Gabinety przyjęć

Centrum Medyczne WESTA-MED
32-500 Chrzanów
ul. Wyszyńskiego 17
tel. 535 557 771

Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii SELF
43-600 Jaworzno
ul. Sportowa 13 lok. 2
tel. 606 950 855


Wizyty odbywają się w gabinecie lub w domu pacjenta.

Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Kursy i szkolenia
2018 Uzyskanie tytułu specjalisty neurologopedyKatedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, CMPK w Warszawie
2008 Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2003 Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach


od 2008 Oddział Udarowy/Neurologiczny i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie
od 2009 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Caritas” w Chrzanowie
2006–2008 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmku
2006–2008 Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „Sto Bajek” w Chrzanowie
2005–2006 Prywatne Przedszkole „U Tygryska” w Chrzanowie
2019 Uzyskanie tytułu Instruktora Masażu Shantala
Polska Szkoła Masażu Shantala
2018 Starość — Język — Komunikacja. Nowe obszary logopedii
Gdańsk: Ogólnopolska Konferencja Naukowa
2018 Afazja i jej typy: diagnoza różnicowa
Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, prof. UAM
2018 Zaburzenia poznawcze w wieku senioralnym a programowanie terapii logopedycznej
Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego: dr Paulina Wójcik-Topór
2018 Terapia neurologopedyczna dla pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego oraz otępieniem semantycznym
Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego: dr Ewa Wolańska
2018 Zaburzenia procesów komunikacji u pacjentów z uszkodzeniami lewej i prawej półkuli mózgu
Sopot: dr hab. Emilia Sitek, dr hab. Dariusz Wieczorek
2017 Kinezjotaping w logopedii
Wrocław: Roger Ebrenreich
2015 Leczenie żywieniowe w praktyce
Chrzanów, Nutricia: dr hab. Stanisław Kłęk
2014 Dysfagia — moduł II — Odzwyczajanie od kaniul trachealnych
Kraków, Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum SA: mgr Prakseda Szypner
2014 Dysfagia — moduł I
Kraków, Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum SA: mgr Prakseda Szypner
2013 Problemy neurologopedyczne pacjentów po przebytym udarze mózgu. Diagnoza i terapia afazji
Poznań: mgr Marlena Puchowska
2012 Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych (w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG)
Katowice: mgr Aleksandra Łada
2012 Zaburzenia mowy w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych
Wrocław: dr Jolanta Panasiuk
2012 Terapia zaburzeń połykania — dysfagii
Katowice: mgr Prakseda Szypner
2011 Afazja — diagnoza i terapia
Wrocław: prof. Maria Pąchalska
2011 Diagnoza i terapia dysfagii
Warszawa: Dominika Lisiecka
2011 Diagnoza i terapia pacjentów z dyzartrią i dysfagią
Repty: mgr Tatiana Lewicka
2010 Stwardnienie Rozsiane — Padaczka — Bóle i Zawroty Głowy — Neurorehabilitacja
Kazimierz Dolny: 6th Danube Teaching Course
2008 Nowoczesne podejście do rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym
Wrocław: XX Zjazd PTN
2007 Emisja głosu
Katowice: Agnieszka Płusajska-Otto
2007 Wspomaganie rozwoju mowy dziecka harmonijnie rozwijającego się i z zespołem Downa


Diagnoza i terapia w zakresie:

zaburzeń językowych i komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem mózgu o różnej etiologii (choroby naczyniowe, urazy mózgowo-czaszkowe, neuroinfekcje, guzy mózgu)
zaburzeń mowy i języka w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych (m.in. w chorobie Parkinsona, w chorobie Alzheimera, w stwardnieniu rozsianym itp.)
zaburzeń połykania w przebiegu chorób neurologicznych (dysfagia neurogenna)
opóźnionego rozwoju mowy
wad wymowy
masaż Shantala niemowląt i dzieci

Konsultacje dla pacjentów i opiekunów.


Diagnoza i terapia
dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Wizyty odbywają się w gabinecie
oraz w domu pacjenta